หน้าหลัก > นโยบายร้านค้า
นโยบายร้านค้า

การรับประกันคุณภาพสินค้า

สินค้าทุกชิ้น เรารับประกันคุณภาพสินค้า ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

1.ท่านสามารถเปลี่ยนหรือเคลมสินค้าได้ในสภาพเดิม ภายในไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า พร้อมแจ้งเลขที่ใบสั่งซื้อทุกครั้ง

2.ในการเคลมสินค้า กรุณาส่งสินค้าทาง EMS หรือช่องทางเดิมที่ท่านได้รับสินค้า ภายในไม่เกิน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า

3.ท่านจะเป็นผู้ออกค่าขนส่งในการเคลมสินค้า ยกเว้นเป็นข้อผิดพลาดของทางเราในการส่งสินค้าผิด

 

เราไม่รับการคืนสินในกรณีดังต่อไปนี้

 

1.สินค้าที่ไม่ได้ซื้อมาจาก WS autopart

2.สินค้าที่มีร่องรอยการใช้แล้ว

3.ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้าคืนร้านภายใน 7 วัน (นับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า และยึดตราประทับไปรษณีย์ หรือ วันที่ท่านได้รับสินค้าเป็นสำคัญ)